ไฟพระฤกษ์ "ราชบุรีเกมส์" เดินทางฉลองทั่วเมืองราชบุรี

 

 

 

 

 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ถึงจังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย ทำให้สัตว์น้ำมีโอกาสเป็นโรคได้ง่าย จึงขอแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมการ ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.....

ข่าวสารเกษตรจาก CEDIS