ถวายบังคมแทบเบื้องยุคลบาท
องค์พระมหาราช
พระมิ่งขวัญแห่งพสกนิกร

พระเกริกเกียรติกำจร
บารมีแซ่ซ้อง
ปกปักทั่วราชบริพาร

5 ธันวาบรรจบพบพาน
ปวงประชาก้องขาน
น้อมถวายพระพรสมเด็จพระภูมินทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง
สมพระประสงค์ในทุกสรรพสิ่ง
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

http://rachakaset.ratchaburi.info